Der kan være virkelig mange grunde til at søge et nyt job, men uanset grunden håber alle på at de lander et job hvor de trives. Et job som passer til lige nøjagtigt dig – Gode kolleger, en chef der er en god leder, og muligheden for at nå lige derhen hvor du gerne vil i din karriere. 

For at lande lige nøjagtig den stilling kan du med fordel stille dig selv og arbejde med disse 9 spørgsmål før du begynder at søge job. 

Ved at svare på spørgsmålene vil du kunne søge jobs meget mere målrettet, og dermed kun bruge din tid og energi der hvor det giver bedst mening for dig. 

Når jobsøgningen giver mening for dig, skinner det også igennem i dit materiale og til dine samtaler. 

De 9 spørgsmål

Hvad er dine værdier?

Hvad er dit mål?

Hvorfor er målet vigtigt for dig?

Hvad er succes for dig?

Hvad er dine kompetencer?

Hvad holder dig tilbage?

Hvordan skaber du en god plan?

Hvordan eksekverer du på din plan, så det stemmer overens med dine værdier og kompetencer?

Hvornår starter du?

Måske du kan svare på spørgsmålene nemt, og ellers er der herunder inspiration til tanker og øvelser til de forskellige spørgsmål. 

Hvad er dine værdier?

At kende dine egne personlige værdier er det bedste grundlag du kan have for dig selv. Det gælder både i din jobsøgning, men også i alle livets andre aspekter. 

At kender dine værdier og bruge dem som udgangspunkt i din jobsøgning betyder at du vælger de jobs som matcher dig. Det betyder at du ved hvis du går på kompromis, og derfor kan beslutte dig for tidligt hvad det har af betydning i dit arbejds- og privatliv. 

Når du søger job baseret på dine værdier vil du også være langt mindre tilbøjelig til at gå ned med stress, både på kort sigt, men også på den lange bane. 

Jeg arbejder på en artikel til dig om hvordan du finder dine værdier. Vi har alle værdier, men mange er bare ikke opmærksomme på dem. Hvis man ikke er opmærksom på sine værdier er det svært at efterleve dem. Så snart den er oppe linker jeg til den her. 

Hvad er dit mål?

At være klar på hvad dit mål er, både nu, men også på sigt er også en ting som giver dig retning i din jobsøgning. Jeg havde på et tidspunkt en kandidat hvor vi talt om værdier og mål. Hun sagde at det der med værdierne var slet ikke rigtigt for hende, det som var vigtigt var bare at få et job.

Jeg vil gerne argumentere for at den udtalelse også siger noget om hendes værdier, som de så ud på det tidspunkt. Under alle omstændigheder sagde det rigtig meget om hendes kortbanede mål. Nemlig at få et job, og det var ikke så vigtigt hvilket. 

I min optik kan det sagtens være et mål man har, men er det målet, så skal man være ekstra opmærksom på hvordan man så kommere videre fra det job man lander, hvis det ikke er et som passer på ens værdier. 

Kig på hvad er dit mål indenfor de kommende 3 måneder, men også indenfor 12 måneder og 3 år. Skriv det ned så du kan referere tilbage til det når du bliver i tvivl om en stilling passer til dig eller ej. Det samme kan du selvfølgelig gøre med dine værdier. 

Hvorfor er målet vigtigt for dig?

Når du ved hvorfor et mål betyder noget for dig, er det en stor hjælp til at arbejde videre, selv på de dårlige dage hvor motivationen måske mangler lidt. På de dage hvor der tikker afslag ind, kan du gå tilbage og kigge på hvorfor dit mål er vigtigt for dig, og bruge det som motivation til at starte på den næste ansøgning. 

Det er vide hvorfor målet er vigtigt kan også bruges som motivation når du kontakter virksomhederne, og til jobsamtalen. Det er nemlig med til at skabe en retning, som kan hjælpe dig med at finde de rigtige spørgsmål at stille og de rigtige svar at give for dig. 

Hvad er succes for dig?

Hvis du gerne vil opnå succes, så er det en rigtig god ide at få sat ord på hvad succes er for dig. Hvis du ikke har sat ord på, så er det svært at vurdere hvornår du har opnået successen. 

For nogle vil denne opgave være nem, og andre virkelig svær. Jeg vil opfodre dig til at bruge tiden på den, da det er rigtig godt givet ud i din jobsøgning og i forhold til din karriere generelt. 

Overvej hvad du drives af, hvad er det som gør at du synes det fedt at gå på arbejde – Er det at du hjælper andre, at du udvikler et produkt, at du tjerner penge eller noget helt andet. Det du drives af er ofte også hvordan du vurderer succes. 

Hvad er dine kompetencer?

Det næste du skal spørge dig selv om er også noget du nok har fået tudet ørerne fulde af før. Nemlig det at kende dine kompetencer. Når du ved hvad dine kompetencer er, så er det både nemmere at spotte dem i de opslag du finder og at bruge dem til samtalerne. 

Det kan dog ofte være en udfordring selv at se sine kompentencer, og specielt dem som falder os mest naturlige. Det er fordi at det som falder os mest naturligt er ting vi ofte tror også falder andre helt naturligt, og derfor tænker vi ikke over det som en kompetence. Det er på trods af at det faktisk ofte er der vi kan blive virkelig gode i et job. 

Et par spørgsmål du kan stille dig selv (og andre), som kan hjælpe dig med at blive mere klar på dine kompetencer er:

Hvad synes du selv du er god til?

Sæt dig ned og tænk over hvad du selv synes du er god til. Hvor er det du har haft nogle succesoplevelser, som du kan tage med videre i forhold til din jobsøgning? Hvilke opgaver har du løst hvor du har følt at du var en form for flow, hvor tiden bare fløj afsted og det var spændende at lave?

Hvad siger andre du er god til?

Hvad har du hørt andre sige du er god til? Jeg har f.eks. på det seneste fået en del positive kommentarer op mine podcast kompentecer. Det er noget jeg synes er fedt at lave, men jeg ville aldrig selv tænker at jeg er virkelig god til det. Nu er der dog flere andre der har sagt det, så det skal da på listen. 

Hvis du ikke lige synes du kan huske at andre har rost dig for nogle kompetencer du har, så husker du helt sikkert forkert 😉 Hvor om alting er, så er det også en mulighed at spørge dem. Du kan enten spørge i dit netværk en til en med et opkald, en mail eller en chat besked, eller du kan vælge at skrive ud på dine sociale medier og spørge. Det kunne være noget i stil med: 

Hvis du skulle sige en til tre ting du synes jeg er god til, hvad vil det så være? 

Du kan sagtens fortælle at det handler om at få overblik over dine kompetnecer hvis du har lyst til at dele den del. Det giver måske lidt mere retning for medtageren i forhold til de svar de giver dig. Af erfaring kan jeg sige at det kan være ret sjovt at se hvad folk mener man er god til. 

Et sidste forslag til hvordan du kan blive mere klar på dine kompetencer er en øvelse som jeg tit laver med mine kandidater på mine hold. Den kan godt laves 2 personer, men jeg vil anbefale at man er 3 fordi det giver en anden dynamik. 

Med udgangspunkt i en gruppe på 3 personer vil øvelsen tage sig således ud:

  1. I vælger den som skal starte med at fortælle en succeshistorie. Det kan være fra et tidligere job, fra frivilligt arbejde, fra studiet eller andre steder hvor personen har oplevet en succes. Jeg fortæller f.eks. om tilblivelsen af min podcast Jobeksperten når jeg skal demonstrer øvelsen.
  2. De 2 andre skal finde noget at skrive med og på – Ikke en notesbog, men papir fra en blog, eller en post-it eller noget. Det vigtige er at det kan gives videre bagefter. 
  3. Den som er valgt til at fortælle først fortæller sin succeshistorie, mens de andre to lytter og skriver ned hvilke kompetencer de hører i historien. I første omgang skal de bare lytte til historien.
  4. Når historien er fortalt færdig (max 5 minutter) kan de to andre spørge uddybende ind til historien, er der noget de synes var spændende eller noget der kræver en uddybning – Der gives IKKE feedback i denne del.
  5. Herefter fortæller de to lyttere hvad de har skrevet ned af kompetencer og hvad i historien som gjorde at de fandt de enkelte komeptencer. 
  6. Historiefortælleren får papiret med kompetencerne fra de 2 andre med sig. 
  7. Nu bytter i roller således at en anden kan fortælle sin succeshistorie og de to andre kan lytte og notere. 

Dette kan gøres med flere historier – Der vil komme andre kompetencer frem i andre historier, og fra andre mennesker. Når jeg bruger den samme historie som eksempel gang efter gang får jeg stadig andre ting på de post-its jeg modtager, fordi det er forskellige mennesker med forskellig baggrund som lytter til historien. Det er en gave at få mange forskellige ord på sine kompetencer. 

Hvad holder dig tilbage?

Er der noget som holder dig tilbage i forhold at skulle søge job? Hvis ja, hvad er det? Hvis udgangspunktet er at lande dit drømmejob, det som matcher dine værdier, dine kompetencer og det job som gør at du kan opnå succes for dig selv, hvad holder dig så tilbage? 

Er det manglende kompetencer, eller mod til at kontakte virksomheden eller noget helt andet måske. 

Det at blive opmærksom på om der er noget som holder dig tilbage, og hvad det er, er med til at du kan gøre noget ved det. 

Det giver dig muligheden for at lave en plan hvor du tager højde for netop de ting. Hvis du finder frem til at det er et område du selv har svært ved at arbejde med, så er du velkommen til at kontakte mig. Det er en af de ting jeg som job- og karrierementor kan hjælpe dig med. 

Hvordan skaber du en god plan?

En god plan er en du kan følge, og det er forskelligt fra person til person hvordan de har det med planer og hvad der gør at de følger dem. Så her skal du finde ud af hvordan du skaber en plan som giver mening for dig. 

Er en god plan for dig en hvor du ved hvad du skal hele dagen og ugen minut for minut, eller er det at have et mere overordnet overblik over dagen. Eller ved du at en plan kun fungerer hvis du deler den med andre og har nogen til at holde dig op på den?

For mig er det at skrive mine aftaler ned i min kalender også ellers have et nogenlunde overblik over hvilke opgaver jeg skal nå i løbet af ugen. Hver dag laver jeg så en to-do liste over hvad jeg skal nå i løbet af dagen (hvis jeg er rigtig god har jeg lavet den aftenen før). Hver gang jeg er færdig med en opgave kan jeg så sætte en lille vinge ved den – Det er virkelig motivetende for mig. 

Det er noget jeg er kommet frem til igennem at prøve mange forskellige ting, f.eks. virker det ikke for mig hvis min kalender bliver for planlagt, det er faktisk mere demotiverende end motiverende for mig. 

Så din opgave her består i at finde ud af hvordan du skaber en plan og et overblik som du kan arbejde ud fra, hvad er det som motiverer dig? Kig tilbage på hvordan du har planlagt tidligere. Sidste gang du kom i mål med et projekt eller en opgave, hvordan forberedte du dig til den? Hvad var din plan, og hvorfor virkede den? 

Du tænker måske at det kan være svært at lave en plan når man ikke ved hvornår man når i mål med jobsøgningen, altså hvornår du landet jobbet. Hertil er mit råd at bygge dine mål op om andre ting – Det kan være du har et mål om at skrive 2 ansøgninger om ugen, at du skal holde 3 kaffemøder eller at du skal udvide dit LinkedIn netværk med 5 relevante personer om ugen. 

Hvad end der giver mening for dig. 

Hvordan eksekverer du på din plan, så det stemmer overens med dine værdier og kompetencer?

Nu hvor du har fundet dine værdier og komptencer og fundet ud af hvordan du skaber en plan som giver mening for dig, så nu er det tid til at binde tingene sammen. 

Lav din plan på en måde som giver mening for dig som menneske, på en måde som matcher dine grundværdier og dine komeptencer. Find ud af hvad dine næste skridt skal være. Hvor skal du starte, hvad er din tidsramme. Arbejder du i kvartaler, måneder, uger eller dage? 

Her kan en jobsøgnings-buddy, et familiemedlem eller en job- og karrierementor være en god mulighed for at hjælpe dig med at holde dig til planen.

Find ud af hvordan du gør det, så du skaber en jobsøgning der også matcher dine værdier. En jobsøgningstid som bliver spændende fordi du har mulighed for at dykke ned i dig selv og en masse spændende virksomheder. 

Hvornår starter du?

Det sidste spørgsmål er helt simpelt – Hvornår starter du med at udføre din plan? 

Måske du bare har læst artiklen her igennem, men ikke arbejdet med de forskellige steps undervejs. Så vil jeg opfordre dig til at sætte en dato for hvornår du vil starte din jobsøgning, men det er ikke i dag. Det er først når du har haft tid til at arbejde dig igennem spørgsmålene herover. Det er måske om en uge eller to, men til gengæld lover jeg dig at den tid du bruger nu på at få styr på denne del vil hjælpe dig med at gøre din jobsøgning mere spændende og spare dig tid som jobsøgende i den anden ende. 

Hvis du har spørgsmål så find og connect gerne med mig på LinkedIn

Giv dig selv de bedste odds

Diana Lund Nordstrøm

Du er altid velkommen til at tage fat i mig til en snak om hvorvidt jeg kan hjælpe dig videre i din karriere eller jobsøgning.