‘In betweens’ er små 7-10 minutters episoder som kommer i mellem de ‘rigtige’ episoder. Her berører jeg emner som jeg mener er vigtige og I får mit syn på emnet.

Jeg beskriver i artiklen ‘Hvad bekymrer du dig om som jobsøgende, og hvordan stopper du med det?’ hvilke bekymringer man som jobsøgende kan have og hvad man kan gøre ved dem. Artiklen er delt op i 6 små bidder som jeg kalder ‘In betweens’.

Del 3 handler om hvordan du håndterer manglende erfaring på en positiv og brugbar måde.

 

God fornøjelse og Go’ jobjagt!

Lyden til episoden er redigeret af Kennet Olesen