Alexandra arbejder som konsulent i Djøf hvor hun bl.a. underviser i mundtlig kommunikation.

Det der har Alexandras fokus mest er, hvordan vi kommunikerer på en god måde, og påvirker andre med den.

 

Ordet kommunikation stammer fra det gamle latinske ord, communicare, der betyder ’at gøre noget fælles’. Og netop jobsamtalen handler om at kunne indgå i en dialog hvor man gør noget fælles. En jobsamtale skal ikke være en monolog, men du skal kunne være nærværende og lyttende. 

 

Det handler om at kunne sammenhænge:

ORD, HANDLINGER, STEMMEFØRINGER og KROPSSPROG!

 

7% af det vi opfatter i kommunikation er kun ordene

38% er stemmeføringen

55% er kropssproget

 

En god sammenhæng imellem disse ting er hvad der skaber den gode dialog.

I den professionelle dialog er forberedelse en vigtig del – at du er dig selv bevidst om hvorfor du er i situationen. Gør dig eksempelvis klart hvorfor du søger jobbet samt hvad du kan bidrage med – tænk i historier og sammenhænge så du kan fortælle om dig selv uden det bliver en automatisk opremsning – det vil du blive husket på. Fortæl en historie med de ord du ved er vigtige omkring dig og din person.

 

Det attraktive for en arbejdsplads er at man kan passe ind i relationen, og ikke at man kan stå alene. Hvilket betyder at den fælles kommunikation i situationen er vigtigt.

Det er også derfor matchning af kropssprog og emne brug er vigtigt.

 

Netværk

Ærlighed er grundstenen når du netværker. Derudover handler det om at turde at vise oprigtig interesse. Glem elevatortalen/30 sek. talen men, start dialogen med at vise interesse og spørg ind til den anden. Folk elsker at tale om sig selv og hvis kemien er der skal du nok få tid til at fyre din “salgstale” af. Sørg stadig for at forberede dig hjemmefra.

 

Vær lyttende i dialogen

Selv om du har fået et råd 300 gange før, så vær åben og spørg ind til om de har andre gode råd, da du måske allerede er klar over det de siger.

Du skal turde stille spørgsmål, og få information ud af samtalen som du kan bruge fremadrettet. Lyt til hvad folk har af input til dig, og lad være med kun at tænke hvad du nu lige skal spørge om næste gang.

 

Grounding

Det handler om at finde balancen. Både når du står og når du sidder. Når du har en god balance påvirker det både din stemmeføring, dit kropssprog og din udstråling m.m. i en positiv retning. Placer dig med begge ben på jorden, ret ryggen og vis at du er klar. Det giver folk et indtryk af dig som en der har ro på, at du har koncentration, at du er klar og tilstede og nærværende.

 

Grounding - skab balance og ro

Grounding – skab balance og ro

  

Strående:

Stå med benene i hoftebreddes afstand, hvil ligeligt på begge fødder – ret ryggen.

 

Siddende:

Sid opret, ryk helt frem op på stolen, så du kan nå jorden. Plant fødderne solidt i jorden, så det skaber balance og ro i din krop

 

Husk også altid at trække vejret, det lyder måske dumt, men man holder tit vejret ubevist. Det er ikke forstyrrende for andre at du trækker vejret (jeg lover at det giver meget mere mening når du lytte til episoden)

 

Hav fokus på sprogets levering

Når du skal skrive, så kan du igen, og igen omformulere det inden du sender det du skriver. Gør det samme med din mundtlige levering af sproget, øv dig! Du kan sætte dig sammen med en ven, veninde, søster eller en helt anden og øve dit sprog og dit brug af din stemme.

 

Alexandras råd

Hvis du vil blive bedre til at kommunikere så er 1. stadie, at du turde kigge på dig selv – optag evt. dig selv, stil dig foran spejlet og observer dig selv når du taler. Det skaber selvbevidsthed om din kropsholdning og stemmeføring og du kan coache og rette på dig selv så du bliver bedre til kommunikationen. Brug evt. en ærlig ven eller veninde som sparringspartner.

 

HUSK at du er attraktiv når du er til jobsamtalen. At du er forberedt og har gjort dig umage indtil da. 

 

VIND 1 TIME MED ALEXANDRA

 

Du lære om øvelser og teknikker til hvordan du kan forbedre din stemmeføring, få kontrol over din gestik og hvordan du kan få kontrol over din hukommelse så du er klædt på til at gå ind til din næste jobsamtale.

 

Du finder Alexandra på Linkedin her og på Twitter her

 

God fornøjelse og Go’ Jobjagt!

Lyden til episoden er redigeret af Kennet Olesen