Der er desværre lidt bøvl med lyden halv inde i episoden, jeg har valgt at udgive episoden alligevel, da jeg synes der er så meget godt i de ting Helene fortæller, at det ville være synd at gå glip af det.

 

Helene er lønforhandlingschef i Djøf, hun vejleder medlemmer som ringer ind med lønspørgsmål. Hun er uddannet jurist, og har arbejdet de sidste ca. 15 år hos Djøf.

 

Lønniveau

Muligheden for at forhandle lønnen er stor når man skifter job, i modsætning til løbende i en ansættelse.

Når du skal i gang med at forhandle løn, kan du kontakte din fagforening og få en lønsparring, hvor i taler om hvilket niveau der passer lige i forhold til din situation (uddannelse, erfaring, geografi).

 

Startlønnen ligger i høj grad niveauet for resten af ansættelsen, det er kun i sjældne tilfælde at man kan forhandle sig markant op i forbindelse med en senere forhandling.

Lønnen kan også være afhængig af hvilken position man er i, dvs. Det kan være svært at forhandle en høj løn hvis man kommer fra dagpenge vs. hvis man kommer fra en stilling.

I det offentlige bliver man placeret på bestemte løntrin alt efter uddannelse og erfaring, hvilket gør at det kan være svært at forhandle sig højere op. Dog er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Faren ved at forhandle dette for højt er dog at der er en automatisk lønstigning, og hvis du har for høj løn til at starte med, bliver du hurtigt for dyr.

I 95% af tilfældene vil man som nyuddannet ikke kunne forhandle sig til yderligere tillæg.

 

For høj eller for lav løn

Du skal passe på ikke at sælge dig selv for billigt, du skal helst ligge på niveau med dine kommende kolleger på samme niveau. Hvis du ikke gør det, så er der stor sandsynlighed for at du bliver negativ omkring din løn hurtigt.

Ens udspil skal være så højt at det er højere end hvad de er parate til at give, da der så er plads til forhandling. Dog heller ikke urimeligt højt, da det kan give indtryk af at du ikke har sat dig ind i tingene. På den måde kan du spille dig selv af banen, fordi de heller ikke har mulighed for at møde dit lønkrav.

Hvis du kan forklare hvorfor dit lønkrav er så højt, vil der som regel blive set ’mildere’ på det, også selv om du ikke får den løn du spillede ud med.

 

Parametre som afgør markedsværdien

Det som påvirker allermest er anciennitet og erfaring. Der ud over er uddannelsesbaggrunden også væsentlig i forhold til lønnen. Hvis du er blandt dem som er eftertragtede, kan du også forvente en højere løn.

Branchen har også rigtig stor indflydelse på din løn, så en stilling i en lille virksomhed, kontra samme stilling i en stor virksomhed, kan være markant forskellig i løn.

Geografien har også stor betydning for lønniveauet, hvilket betyder at du skal tage dette med i dine overvejelser. Herudover hvilken virksomhed du søger i, er den i vækst, er det en lille eller stor virksomhed, er der mange akademikere.

 

Hvem kan man ringe til

Man kan ofte ringe til tillidsrepræsentanten i virksomheden og spørge til hvordan lønniveauet ligger i virksomheden for en med samme baggrund. Spørge til arbejdsforhold, og om det er normalt at der gives tillæg mv.

Lønstatistikkerne repræsenterer ofte et gennemsnit af hvad dem som allerede er i jobbet, derfor skal man være opmærksom på at man nok (specielt som nyuddannet) skal starte i bunden af lønniveauet.

I forhandlingen skal der dog være plads til forhandlinger, derfor kan det være en ide at spille ud med et tal som er midt i, da virksomheden sandsynligvis vil forhandle en ned.

 

Virksomhedsstørrelse vs. løn

De helt store virksomheder er ikke nødvendigvis lig med at man får en stor løn, men at det at kunne skrive navnet på ens CV også giver en stor værdi for den enkelte, som kan hjælpe med at give en højere løn senere i karrieren.

Konsulent, advokat samt medicin industrien har ofte højere lønpakker, dog er der også en forventning om en længere arbejdsuge og højere pres.

 

Fokus på den fulde lønpakke

Der kan være andre ting af værdi end selv lønnen, f.eks. pensionen, mulighed for resultatløn, ferie fra start. Du kan lave aftale om trinvisestigninger, når prøvetiden er ovre f.eks.

Der ud over kan man kigge på frynsegoder, mobil, internet, avis, transport til og fra arbejde – flere af tingene er skattefrie.

Der er også sundhedsordninger som evt. kan forhandles.

Når man er nyuddannet kan man også vælge at forsøge at forhandle ret til fri med løn (ferie), det kan være en fordel for både arbejdstager og arbejdsgiver.

Mange arbejdsgivere tror at man stadig kan få feriedagpenge under ferie det første år, men det kan man ikke mere. Derfor bliver mange arbejdsgivere også mere villigere til at give noget fri med løn når de hører dette.

Der er også mulighed for at forhandle på arbejdstiden, så det f.eks. kan blive til en 30 timers uge i stedet for en 37 timers uge.

Virksomheden spørger ofte om lønforventning for at finde ud af om det er realistisk at matche den løn som du forventer at få.

 

Aldrig lyv

Hvis du bliver spurgt om din aktueller løn, eller lønnen i dit tidligere job, så lad være med at lyv. Det kan give anledning til fyring senere, da det er et tillidsbrud.

Du kan derimod vælge at sige at det ikke er relevant, hvis du f.eks. skifter branche og stillingstype.

Det gør sig også gældende selv om du har været ledig i noget tid, hvor der måske er en tendens til at din løn godt kan blive lavere, da din forhandlingsposition er ringere end hvis du er i job når du søger nyt job.

 

Vær forberedt

Lønnen vil som regel først komme på banen til anden samtale, men vær forberedt allerede til første samtale.

Du ved aldrig hvordan den samlede lønpakke ser ud, så du kan melde ud at du forventer et niveau, men at det afhænger af den samlede lønpakke.

Hvis din kontrakt indeholder klausuler som stiller dig ringere i tilfælde af at samarbejdet ophører, så kan dette bruges til et argument i lønforhandlingen. Her kan man evt. Også forhandle de vilkår som gør sig gældende ved en evt. opsigelse eller fyring.

Få altid din kontrakt læst igennem af din faglige organisation, så du er sikker på at den er juridisk korrekt og om der er steder hvor du bliver stillet dårligere end forventet i forhold til branchen og typen af stilling.

 

Helenes bedste råd

Vær åben overfor tidsbegrænsede ansættelser, det er en god vej ind i virksomhederne.

Find Helene på LinkedIn

Go’ Jobjagt

/Diana