I denne episode er jeg på besøg på Frederiksbergs akademikercenter, hvor jeg taler med Kenneth Hammerby. Kenneth er team leder, og leder 12 jobkonsulenter som hjælper de ledige akademikere på Frederiksberg. OBS Interviewet er fra slutningen af 2015, derfor taler vi om nye tiltag, som ikke helt nye mere, dog stadig aktuelle 😉

 

Ret og pligt

Det grundlæggende i at være ledig og modtage en ydelse er ret og pligt elementet. Det betyder at når man er på dagpenge, og er ledig, har man en ret til at få nogle penge, men bundet op på det der er nogle pligter. Bl.a. det at man skal stå til rådighed.

Disse pligter er f.eks. at man skal søge x antal ansøgninger om ugen, at tjekke job på sin jobnet side og at møde op til de indkaldte møder i jobcenter og a-kasse.

 

Hvad kan man bruge sit jobcenter til

Kenneth fortæller at man kan bruge sit jobcenter til at få god hjælp og sparring til jobsøgningen. Jobcentrene prøver at have jobkonsulenter med brev viden i forskellige baggrunde. De kan hjælpe med alt fra CV gennemgang til hjælp til samtalen.

Det er forskelligt fra jobcenter til jobcenter hvordan de er opsat.

Føler du ikke at der er kemi med din rådgiver, så er du meget velkommen til at prøve at få en ny.

 

Møderne ? hvorfor og hvordan kan du bruge dem

Nyt fokus fra politik hold, hvor der nu er flere samtaler over kortere tid, for at få et bedre flov. Den bedste måde at få noget ud af mødet på, vil være at forberede sig på de enkelte møder og finde ud af hvad du har behov for at få ud af mødet.

Du kan også bruge dine møder til at tale om kompetenceafklaring og til at få inspiration. Husk at det er dig der skal gøre arbejdet, ikke jobkonsulenten.

Vær ærlig! Hvis du er usikker på hvad du vil, eller hvis du helt nøjagtigt ved hvad du vil, så kan din konsulent bedre hjælpe dig.

 

Kompetenceudvikling

Som akademiker er det svært at få tilkendt nogen kurser, da der er taget en politisk beslutning om at uddannelsesmidlerne skal gå til dem med mindst uddannelse.

Derfor vil kursusansøgninger til 6 ugers kurser ofte blive afvist, da det ikke vil hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet.

Så har du nogle kompetencer som gør at du kan søge et job, og med sandsynlighed få det, så bliver der som oftest ikke bevilliget uddannelse.

Der tages udgangspunkt i din uddannelse frem for dine ønsker.

Hvis du derimod har en stilling på hånden, hvor arbejdsgiver siger at du mangler dette kursus for at få jobbet, så er der en bedre mulighed for at få tilkendt et kursus.

 

Hvis man vil noget andet

Hvis man finder ud af at man gerne vil noget andet end lige det man er uddannet til, så skal man gøre sig klart at det godt kan tage lidt længere tid. Få foden indenfor, og arbejd dig videre op mod drømmejobbet siger Kenneth. Sørg for at komme ud i virksomhederne og arbejd dig op derfra, i stedet for at lære det via et kursus.

 

Husk at de dygtige mennesker beholder man i virksomhederne, og udvikler dem.

 

Hvordan får man mest ud af sit jobcenter?

En af jobcenterets opgaver er netop at hjælpe de nyuddannede med at se hvilke kompetencer man rent faktisk har med fra studiet, og hvordan det kan bruges på arbejdsmarkedet.

Du får mest ud af dit jobcenter ved at være forberedt og vide hvad det er du har behov for at få af information.

Vær opmærksom på at reglerne er forskellige for personer over og under 30 år.

Nogle jobcentre vælger at udlicitere deres opgaver til ‘Anden aktører’, så hvis du ikke taler med dit jobcenter, så er det måske fordi du er i kontakt med en ‘Anden aktør’. Kenneth nævner her at det er vigtigt at du altid kan tage fat i dit jobcenter hvis du skulle være utilfreds med den hjælp og vejledning du modtager.

Når Du skriver dine jobs ind i din joblog, så bruger jobcentret disse informationer til jeres møder.

 

Virksomhedspraktik og løntilskud

Hvis du overvejer en af disse muligheder, så start med at finde ud af hvad du har lov til.

Har du ret til at tage 4 eller 8 ugers praktik, og har du været ledig længe nok til at komme i løntilskud?

Disse muligheder giver dig muligheden for at få dine kompetencer bragt i spil på en arbejdsplads. Kenneth anbefaler at huske på hvad man som jobsøgende kan få ud af de her praktikker og løntilskud. Husk at få så meget ud af tiden så muligt. Find ud af hvem arbejder virksomheden sammen med, skab netværk og få viden om branchen.

Måske din næste arbejdsplads er hos en af konkurrenterne eller samarbejdsparterne.

Disse tiltag er IKKE kun gratis / billig arbejdskraft for virksomhederne.

Både virksomhedspraktik og løntilskud er en effektiv måde at komme i job på.

Når du laver en samarbejdsaftale med en virksomhed, så sørg for at ansættelsen har et formål. Ansættelsen skal hjælpe dig, og lære dig noget. Hvis virksomheden ikke lever op til forventningerne, og det som er aftalt, så kontakt dit jobcenter.

Jobcentret kan hjælpe med virksomhedspraktikker. De anbefalinger dog at man selv som jobsøgende finder dem. Du er også den der kan finde de virksomheder som er mest relevante for dig.

Husk altid at det værste der kan ske er at få et nej, også kan man komme videre.

Virksomheder må ikke ansætte dig i løntilskud på et opslået job. Det er ulovligt for virksomheden.

Det vil sige at virksomhedspraktik og løntilskud kan kun bruges når du søger uopfordret.

Fortæl virksomhederne om mulighederne når du søger uopfordret, det er ikke sikkert de kender til mulighederne, og det er måske det som hjælper dig i job.

Der er ikke nogen begrænsninger for hvor mange praktikperioder du må tage. Så du kan evt. planlægge et forløb som kan hjælpe dig ind i en branche.

 

Hav en plan

Kenneth anbefaler også at man sørger for både at have en plan B og en plan C, så du har nogle andre veje at gå, hvis noget falder igennem.

 

Kenneths bedste råd

Se jobcentret som noget positivt, og vid at der sidder folk som gerne vil hjælpe.

Tænk over, når du er ledig, at du hele tiden skal netværke. Det er alle steder, også fredag aften i byen. Frem for alt, lad være med at skjule at du er ledig.

 

Go’ Jobjagt!

Diana