Lisbeth arbejder som selvstændig konsulent og erhvervscoach i sit eget firma, med at vejlede kvinder om at blive beviste ledere i deres eget liv. Det er netop hvad dagens podcast omhandler, hvordan du bliver mere opmærksom på de valg du tager og hvordan det påvirker din jobsøgning.

 

Det handler om at have fokus på at have mere indflydelse på alt det man selv kan gøre noget ved.

 

Lisbeth har defineret 5 kendetegn for om man er leder i sit eget liv:

 

 1. Du er nærværende og formår at handle kompetent i nuet på baggrund af dine erfaringer.
 2. Du tager 100% ansvar for alt, der vedrører din egen situation, herunder alt,
  hvad du gør eller undlader at gøre. Alt, hvad du siger eller undlader at sige.
 3. Du gør dig selv til ekspert på dit eget liv og har tillid til din indre stemme.
 4. Du tilrettelægger selv din tilværelse og fremtiden på alle livsområder og på alle forhold,
  som du har mulighed for at påvirke.
 5. Du navigerer i forhold til din aktuelle livssituation og alle både planlagte
  og uforudsete begivenheder.

Et godt fundament

Det handler I høj grad om at være nærværende og tilstede I sit liv. Nogen gang er vores opmærksomhed meget i fortiden, eller at man planlægger fremtiden, i stedet for at være i nuet.

 

Til jobsamtalen kan dette komme til udtryk ved hvis noget ved intervieweren eller omstændighederne minder en om ens tidligere arbejdsplads eller chef. På den måde læser man måske nogle uheldige ting ind i situationen, hvis man ikke er tilstede i nuet.

Man skal være virkelig skarp i situationen, for ikke at lade alle de gamle minder og erfaringer påvirke vores svar og reaktioner.

Hvis du gerne vil hjælpe dig selv med at huske at være til stede i nuet, så kan du sætte uret på den anden hånd eller evt. sætte en lille grøn prik på hånden, er et af Lisbeths gode råd.

 

Hvis der kommer en følelsesmæssig reaktion i situationen, så vær opmærksom på den, accepter at den er der, også læg den følelse til side igen. På den måde kan man bedre være i nuet og give nogle gode og målrettede svar. Husk at tage dig tid til at svare, brug tænkepauser.

 

Brug foredrag og arrangementer

Når du skal øve dig på at være tilstede, så tag til foredrag og arrangementer hvor du ikke kender folk, bring dig selv i situationer som kan ligne ansættelsen en smule. Ment på den måde at du møder nye mennesker og skal præsentere dig, og være der her og nu. På den måde kan du opleve hvordan dine følelser bliver påvirket, og hvordan du tackler dem i bestemte situationer.

 

Måden folk reagere på dig, er din direkte feedback på dig.

 

4 spørgsmål til når du bliver følelsesmæssigt berørt

 1. Hvad er det der sker, helt konkret i situationen?
 2. Hvad er det, det trikker inden i mig?
 3. Hvad fortæller det mig?
 4. Hvordan kan jeg forberede svar på den type spørgsmål, så jeg ikke bliver berørt?

Tag bevidst stilling ting hvad du gør og ikke gør

Det er vigtigt at være opmærksom på at tage ansvar for dine beslutninger. Huske på, og være bevidst om, at valg og fravalg alt sammen har konsekvenser.

 

Hvis du ikke selv tager ansvar, så er der nogle andre som gør det, og tager beslutningerne for dig.

Giv dig selv muligheden for ikke at blive offer for omverdenen, ved at tage 100% ansvar for dit eget liv.

 

”Vi bliver som mennesker glade i låget af at bruge vores kompetencer”

 

Lisbeths historie

Efter at begynde at mærke efter i sig selv, og prøve at finde ud af hvorfor hun ikke var glad. Valgte hun at sige sit velbetalte job op, for at blive dagpenge modtager og arbejde med at finde ud af hvad hun gerne ville arbejde med, og hvad som ville gøre hende glad.

Det har ført hende til det hun laver i dag, hvor hun netop hjælper andre igennem samme proces.

Lisbeth tog faktisk valget at melde sig ud af dagpenge systemet også, netop for at give sig selv tid og ro til at gøre sig selv til ekspert på hendes eget liv.

 

”Dit liv er dit ansvar – og du har altid et valg”

 

Forskellen på selvværd og selvtillid

Mange mister der selvværd og selvtillid når de bliver ledige, da de ikke på samme måde som når man er i job eller studerende har en titel at spejle sig i.

 

Selvværd – Det at føle sig god nok fordi at man er selv sig, uden at skulle søge anderkendelse. Men er værdi, kender sig selv og står ved sine egne behov.

 

Selvtillid – Det man kan i kraft af det livet har lært en, det man bringer i spil. Har du tillid til at du er kompetent og kan bringe din viden og kompetencer i spil på en god og kompetent måde. At vide hvad du kan, og tro på at du kan lære nye ting.

 

Det er vigtigt at holde fast i begge dele når du er jobsøgende, specielt hvis man er søgende over en længere periode. Bliv ved med at tro på dig selv!

Brug tiden til at gør noget som giver dig glæde, og mærk efter hvad du har behov for selv om du ikke har et job.

 

Skriv et livs CV

Hvad er det for nogle forskellige oplevelser du har haft igennem dit liv, og hvad har det haft af betydning for at du er dig.

Hvilke situationer har du været i, hvad er dine roller, alle de ting som er med til at gøre dig til den du er. Også sæt dig ned bevidst og kig på dit CV, få genopfrisket dine kompetencer over for dig selv.

Brug dit netværk, vær en god udgave af dig selv, og ta’ ansvar for at være glad. Fyld din dag ud med noget som gør dig glad. Man ved aldrig hvem der kender nogen, som kender nogen, der kan hjælpe med at skaffe dig dit næste job.

 

Hvordan finder du ud af hvad du skal fokusere på

Lisbeth kommer med følgende spørgsmål du kan stille dig selv for at blive mere afklaret i din proces:

 1. Hvad har du altid interesseret dig for, og hvad kan du blive ved med at tale om og læse om?
 2. Hvad kan du bare ikke lade være med at bruge tid på?
 3. Hvad falder dig let?
 4. Hvor oplever du flow?

Med de her spørgsmål kan du få en ide om hvilken vej du kan gå.

 

Lisbeths bedste råd

Sørg for at have dit bagland i orden, og ha en mentor. En mere erfaren samtale partner. Brug dine venner og veninder til at snakke med.

 

Du skal kun arbejde med din fortid hvis den står i vejen for nutiden. Det er nu du skal foretage gode bevidste valg som er med til at forme fremtiden.

 

Vær dig selv!

 

”Vær stolt af alt hvad du er og alt hvad du kan”

 

Find Lisbeth

Facebook

LinkedIn

 

 Go’ fornøjelse og Go’ Jobjagt!

 

Lyden til er redigeret af Kennet Olesen